28 Tháng Bảy 2015   Đăng Ký  Đăng Nhập
..:: TRANG CHỦ ::..
 
Địa chỉ Web tham khảo


Địa chỉ

  Tin tức    
   Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc tổ chức và triển khai dạy học Tiếng Việt 1- Công nghệ Giáo dục (TV1-CGD), Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn dạy TV1-CGD cho 100% CBQL và 100% Giáo viên dạy lớp 1 năm học 2015-2016. 


Công văn số 212 / PGD ĐT V/V tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động tháng 5, 6, 7/ 2015 và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới. Giử các trường THCS (New)
Công văn số 211/PGDĐT V/v: Đôn đốc Cập nhật  cơ sở dữ liệu, điểm số  lên Hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (new).
Công văn 209/PGDDDT Về việc tổ chức hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường Tiểu học gửi các trường Tiểu học (new).
Lịch nhận đài cassette gửi các trường Tiểu học(new)
 Mẫu thống kê huyện ủy kiểm tra gửi các trường mầm non đã chỉnh sửa (new)
Công văn khẩn 201/PGDĐT V/v: Nâng cấp phần mềm; Báo cáo dữ  liệu PMIS về đội ngũ nhà  giáo  và CBQL cơ  sở  giáo dục gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trong huyện (new).
Tiêu chí số 5 và số 14 xây dưng nông thôn mới về GD&ĐT gửi các trường mầm Non, Tiểu học, THCS (New)
Công văn số 205/PGD&ĐT v/v  tổ chức hội nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non trong huyện. gửi các trường Mầm Non (new)

Công văn số 197 /PGDĐT Khẩn V/v phòng chống lụt bão Cơn bão số 1 năm 2015  gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.


Công văn số 195/CV-GDĐT về việc ...quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân... gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.

Công văn số: 189/PGDĐT V/v Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến. Gửi các trường Tiểu học.

Tài khoản quản lí giáo dục Thái Bình của các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 188/CV-GDĐT  v/v báo cáo ghi thu ghi chi 6 tháng đầu năm 2015 và kết quả thu chi các khoản thu tại nhà trường năm học 2014 - 2015  gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

 Công văn 185/PGDĐT V/v: Cập nhật  cơ sở dữ liệu, điểm số năm học 2014-2015 lên Hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn 186/PGDĐT V/v khảo sát năng lực giáo viên và triệu tập giáo viên tham dự bồi dưỡng nâng cao năng lực môn tiếng Anh gửi các trường Tiểu học, THCS


Công văn 178/CV-GDĐT V/v nhắc nhở việc nộp hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng và lập nhu cầu kinh phí tăng giảm do biến động biên chế gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.

Công văn số 177/PGDĐT V/v đôn đốc nộp DS khảo sát năng lực giáo viên và triệu tập giáo viên tham dự bồi dưỡng nâng cao năng lực môn tiếng Anh gửi các trường Tiểu học, THCS.

Công văn số 310/SGDĐT về việc hoạt động hè năm 2015 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.

  Quảng cáo    

 

  Cơ sở dữ liệu    
  CISS.FlashPlayers    

Loading Monoslideshow demo viewer...

(Requires Flash® 7+ and Javascript)

Giáo án
  
Người dùng online
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 114
Số thành viên Ngày hôm qua: 154
Tổng Tổng: 132921
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
Đ/C: Thị trần Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
SĐT: 0363821226

Copyright by Phòng giáo dục Kiến Xương - Thái Bình | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »