19 Tháng Tư 2015   Đăng Ký  Đăng Nhập
..:: TRANG CHỦ ::..
 
Địa chỉ Web tham khảo


Địa chỉ

  Tin tức    
   Hội nghị tổng kết Phong trào thị đua hai tốt năm học 2013 - 2014 ngành Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương - Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11,. 


Thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương : Đã có danh sách phòng thị, SBD kỳ thi kiểm tra kiến thức về xây dựng Đảng và QLNN trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Yêu cầu đ/c Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS thông báo các đ/c có trong thành phần dự thi đên đúng địa điểm và thời gian quy định (khẩn)

Tổng hợp kết quả hội giảng giáo viên dạy giỏi và các cuộc thi dành cho hoc sinh cấp THCS năm học 2014 - 2015 (new)

Công văn số 129/PGD&ĐTĐể đảm bảo an toàn về phương tiện đi lại khi đến họp và  làm việc tại  phòng, phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương  gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (new)

Thống kê học sinh các xã về học tại Lê Quý Đôn gửi các trường THCS (new).

Lịch kiểm tra thi đua năm học 2014-2015 mới gửi các trường MN, TH, THCS, TT HTCĐ, Hội KH các xã, thị trấn.(đã chỉnh sửa) gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (new)

Công văn sô 125/CV-GDĐT về việc báo cáo nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp gửi các trường Mầm Non, Tiểu học (new)

Công văn số :123/PGDĐT  V/v Tổ chức xét duyệt xếp loại thể lực Học sinh phổ thông năm học 2014-2015 gửi các trường Tiểu học, THCS (new)

Kết quả thi Tiếng Anh trên internet cấp huyện năm học 2014 - 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS (new)

Kết quả HKPĐ cấp cụm - huyện - Tỉnh gửi các trường Tiểu học, THCS (đã chỉ sửa) (new)

 THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT GVDG CÁC MÔN VĂN HÓA KHỐI 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 GỬI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC (đã chỉnh sửa) (NEW)

Kết quả thi giải toán trên internet cấp huyện năm học 2014 - 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS (new)

Kết quả khảo sát học sinh giỏi cấp THCS năm 2014 - 2015 gửi các trường THCS (new)
 Công văn số :123/PGDĐT V/v Tổ chức xét duyệt xếp loại thể lực  Học sinh phổ thông năm học 2014-2015 gửi các trường Tiểu học, THCS (new)
Biên bản kiểm tra thi đua Mầm Non gửi các trường Mầm Non (new)

Lịch và danh sách đoàn kiểm tra thi đua năm học 2014 - 2015 (new)

Biểu điểm thi đua chính thức năm học 2014 - 2015 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (new)

Công văn số 121/ PGD - PGD về việc Thông báo Về việc xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối tượng GDTTSKBC) và công nhận tốt nghiệp GDTX trung học cơ sở Năm học 2014 - 2015 gửi các trường THCS (new)
 Biểu điểm thi đua công tác công đoàn năm học 2014 - 2015 gửi các trường Mâm Non, Tiểu học, THCS (new)

 Danh sách cán bộ giáo viên trong nguồn Hiệu trưởng, dự thi kiến thức xây dựng Đảng, QLNN năm 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS (new)

Công văn số 115  /GD-ĐT về việc phòng chống lụt bão và báo cáo phòng học không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão đã đến; để tăng cường công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2015 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (new)

Công văn số 217/CVLN "Về việc tăng cương tuyên truyền, Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em" Gửi các trường Tiểu học, THCS (new)
Mẫu báo cáo thông kê cuối năm học 2014 - 2015  bậc học Mầm Non gửi các trường Mầm Non (new)
 Công văn số 118/ CV - PGD ĐT V/v tổ chức khảo sát GV dạy giỏi 5 môn cấp THCS năm học 2014-2015 gửi các trường THCS (new)
Công văn số 113 /CV PGD vê việc tăng cường đôn đốc, động viên giáo viên dạy ngoại ngữ tự học, tự bồi dưỡng về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ gửi các trường Tiểu học, THCS (new)
Công văn số:  107/CV-GDĐT V/v thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2014 (đợt 3 ) Gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.
Công văn số 109/CV-GDĐT V/v Tham dự lớp bồi dưỡng kế toán trưởng khối HCSN gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.
Công văn số 108/PGD&ĐT về việc mở tài khoản cho các trường nhập dữ liệu phổ cập gửi các trường Mầm non.
Công văn số 29/CV - LĐLĐ V/v trích thưởng nộp kinh phí CĐ năm 2014 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.
Công văn số 103/PGD&ĐT về việc triệu tập hội nghị giao ban Mầm non gửi các trường Mầm Non.
Công văn 104 /CVPGD về việc hướng dẫn xếp giải thi toán, tiếng anh trên internet; Danh sách học sinh dự thi Tiếng Anh, Toán cấp Quốc gia trên internet các trường Tiểu học, THCS.
 Công văn số 106 /CVPGD về việc thông báo kỳ thi kiểm tra về kiến thức xây dựng đảng và quản lý nhà nước năm 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS.
Lịch kiểm tra thi đua và danh sách đoàn kiểm tra thi đua gửi các trường mầm non, Tiểu học, THCS.
Công văn số 105/PGDĐT-KĐCLGD V/v thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2014-2015 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.
Mẫu danh sách học sinh dự khảo sát chất lượng học sinh giỏi, danh sách giáo viên coi khảo sát học sinh giỏi gửi các trường THCS.
 công văn Số :  101/ CV - PGD ĐT V/v tổ chức khảo sát chất lượng HSG THCS cấp huyện năm học 2014-2015 gửi các trường THCS.  Công văn số 99 / CV- PGD ĐT về việc giao ban sơ kết công tác tháng 3/2015 và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới gửi các trường THCS.
 Công văn số 129/SGDĐT-GDTrH v/v Đăng ký mua tài liệu "Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 - THPT năm học 2015 - 2016" Gửi các trường THCS.
 Công văn số 96/CV-GD về duyệt kế hoạch phát triển về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và cán bộ giáo viên năm học 2015-2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn số 94/PGDĐT tỏ chưc hội nghi giao ban đánh giá công tác tháng 2, 3 năm 2015 và triển khai công tác trong thời gian tới gửi các trường Tiểu học
Dự thảo biểu điểm thị đua năm học 2014 - 2015 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học THCS
 Công văn số 92/ CV- GD ĐT V/v chuẩn bị thi nghề phổ thông năm học 2014-2015 gửi các trường THCS
 Công văn số 89/PGDĐT về việc tập huấn sử dụng trang thiết bị phòng LAB, hỗ trợ các đơn vị ra đề kiểm tra môn Tiền Anh gửi các trường Tiểu học trong huyện
 Công văn số 85/CV-GDĐT V/v thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2014 (lần 2) gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Công văn số:84/GD-ĐT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Thái Bình gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (new)
 Địa điểm thời, gian thi giải toán trên internet cấp tỉnh gửi các trường Tiểu học, THCS
Công văn số 74 / PGD-GDTX V/v đôn đốc  chương trình cho các lớp XMC, GDTTSKBC, GDTX THCS Năm học 2014 - 2015. Gửi các trường Tiểu học, THCS.
 Danh sách học sinh dự thi giải toán trên internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS.
 Công văn 835/BGDĐT- GDTH V/v:Tổ chức cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề“Chiếc ô tô mơ ước”lần thứ tư gửi các trường Tiểu học 
 Công văn số 02 - CV/BTG V/v tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/03/1890 - 21/03/2015) gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Công văn số 07/HD -CĐGD V/v hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015) gửi công đoàn các trường Mầm, Tiểu học, THCS (lưu ý Công đoàn các trường nộp báo cáo vào ngày 16/03/2015)
 Công văn số 69/CV-GDĐT V/v thay đổi khung giờ thi giải toán trên mạng internet cấp huyện năm học 2014 - 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS.
 Công văn số  64/PGDĐT V/v Hỗ trợ thực hiện TT 30/2014/BGDĐT ngày 28/8/2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gửi các trường Tiểu học.
Bổ sung lịch thi giải toán trên mạng internet và bổ sung danh sách hoc dự thi. gửi các trường Tiểu học, THCS
Công văn  số 89/PGD V/v: Tổ chức hội thi dinh dưỡng Cấp  học Mầm non năm học 2014-2015 gửi các trường Mầm Non.
 Công văn số57/ PGDĐT V/v tổ chức hội giảng GV dạy giỏi 8 môn cấp THCS năm học 2014-2015 gửi các trường THCS.

  Quảng cáo    

 

  Cơ sở dữ liệu    
  CISS.FlashPlayers    

Loading Monoslideshow demo viewer...

(Requires Flash® 7+ and Javascript)

Giáo án
  
Người dùng online
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 63
Số thành viên Ngày hôm qua: 303
Tổng Tổng: 111977
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
Đ/C: Thị trần Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
SĐT: 0363821226

Copyright by Phòng giáo dục Kiến Xương - Thái Bình | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »