07 Tháng Ba 2015   Đăng Ký  Đăng Nhập
..:: TRANG CHỦ ::..
 
Địa chỉ Web tham khảo


Địa chỉ

  Tin tức    
   Hội nghị tổng kết Phong trào thị đua hai tốt năm học 2013 - 2014 ngành Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương - Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11,. 

 Công văn số 07/HD -CĐGD V/v hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015) gửi công đoàn các trường Mầm, Tiểu học, THCS (new)
 Công văn số 69/CV-GDĐT V/v thay đổi khung giờ thi giải toán trên mạng internet cấp huyện năm học 2014 - 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS (khẩn)
 Công văn số  64/PGDĐT V/v Hỗ trợ thực hiện TT 30/2014/BGDĐT ngày 28/8/2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gửi các trường Tiểu học (new)
Bổ sung lịch thi giải toán trên mạng internet và bổ sung danh sách hoc dự thi. gửi các trường Tiểu học, THCS
Công văn  số 89/PGD V/v: Tổ chức hội thi dinh dưỡng Cấp  học Mầm non năm học 2014-2015 gửi các trường Mầm Non.
 Công văn số57/ PGDĐT V/v tổ chức hội giảng GV dạy giỏi 8 môn cấp THCS năm học 2014-2015 gửi các trường THCS.  Công văn số 53/CV-GDĐT về việc miễn giảm học phí và tiền ăn trưa học kỳ II năm học 2014 - 2015 gửi các trường Mầm Non, THCS.
 Hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký số liên lạc điện tử gửi các trường THCS.
 Công văn số  05/HD - CĐGD Hướng dẫn chương trình công tác nữ công năm 2015  và kỷ niệm ngày 08/03 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Công văn số  60/CV-GD V/v hướng dẫn thi Tiếng trên mạng cấp tỉnh; thi toán trến mạng cấp huyện năm học 2014 – 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS
 Công văn số 56/PGDĐT V/v: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục năm 2015” gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Công văn số  55  / CVGD về việc cử cán bộ giáo viên đi học lớp trung cấp Chính trị(TCCT) ngoài chỉ tiêu kế hoạch gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Danh sách học sinh dự thi Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS
Công văn số 50/CVGD về việc hương dẫn tổ chức cuộc thi toán qua mang năm học 2014 - 2015 gửi các trường Tiểu học, THCS trong huyện 
 Công văn số 46/PGDĐT v/v tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thi đấu các môn thể thao HKPĐ cấp tỉnh năm học 2014-2015 gửi các trường Tiểu học, THCS.
 Bản đặt mua tài liệu của Ban Tuyên giáo huyện Ủy gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS .
Công văn số 43 / CV- GDĐT  Về việc Triệu tập hội nghị hướng dẫn thi tốt nghiệp Nghề phổ thông năm học 2014-2015 gửi các trường THCS
Công văn 01 / TB- GDĐT  Về việc thông báo thu quỹ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.
Công văn số 01/KH-BVĐ v/v Tổ chức vận động ủng hộ và đóng góp xây dựng công trình Đề thờ liệt sỹ và các công trình văn hóa tâm linh khác của huyện gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.
Công văn số 01-CV/BTG v/v Thông báo đăng ký mua tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giử các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS.
 Công văn số 41 /PGDĐTV/v: triển khai kế hoạch“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn  2012 -2020” gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Công văn 40 / PGD V/v nghỉ tết Nguyên đán và những công việc trọng tâm. Gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 cấp THCS gửi các trường THCS.
 Thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về lịch thi đấu HKPĐ cấp huyện năm học 2014 - 2015.
 Công văn số 32 / CV- PGD ĐT về vệc dự sơ kết học kỳ I cấp THCS năm học 2014 - 2015 gửi các trường THCS.
Công văn số: 02/HD-HĐ TUYỂN GV MN về việc hướng dẫnnội dung tuyển dụng Giáo viên Mầm non đóng bảo hiểm làm việc tại các trường mầm non trực thuộc UBND huyện Kiến Xương năm 2015 gửi các trường Mầm Non.
Công văn số 30/TB- PGDĐTV/v Gọi học sinh có thành tích cao trong giải bóng đá học sinh cấp huyện năm học 2014-2015 về tập luyện chuẩn bị cho giải bóng đá cấp tỉnh gửi các trường tiểu học.
 Công văn số 03/TB - CĐGD về việc nhận kinh phí công Đoàn và quyên qóp ủng hộ gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Công văn số 27/CV-GDĐT về việc mở tài khoản tại kho bạc NN gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
 Công văn số  24/ CV- PGDĐT  về việc họp hiệu trưởng chuẩn bị HKPĐ cấp huyện gửi các trường Tiểu học, THCS 
 Công văn số 25/CV-PGD về việc tập huấn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến phần mềm EMIS năm học 2014-2015 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn số 26/PGDĐT-TCCB về việc thông báo hoãn thi kiến thức Xây dựng Đảng và Quản lý Nhà nước 
Công văn số: 11/PGD&ĐT về việc Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015 gửi các trường mầm non
Công văn số: 10/PGD về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh năm học 2014-2015 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số:  07 / GDĐT triệu tập hôi nghị Đánh giá công tác Tài chính năm 2014, Giao dự toán Ngân sách năm 2015 Gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn Số: 06/PGDĐT V/v Điều chỉnh kế hoạch HKPĐ cấp huyện Năm học 2014-2015 gửi các trường Tiểu học, THCS trong huyện
Công văn số:05/PGD V/v Thông báo kỳ thi kiểm tra kiến thức Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2015 gửi các trường tiểu học, THCS trong huyện
Công văn số  01/ CĐGDV/v Hướng dẫn Báo cáo  sơ kết công tác hoạt động công đoàn Học kỳ I năm học 2014 - 2015  gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện
Công văn số:  03/TB-UBND về việc tuyển bổ sung Giáo viên Mầm non ngoài biên chế Nhà nước được hợp đồng và hưởng chế độ theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV gửi các trường Mầm Non trong huyện
 Công văn số 04/ SGDĐT-GDTH V/v tổng hợp đánh giá và khen thưởng HS tiểu học theo TT 30/2014/TT/BGDĐT gửi các trường Tiểu học
Công văn số 01/CVGD V/v: duyệt báo các định kỳ pemis giữa năm học 2014 - 2015.  gửi các trường  Mầm non, Tiểu học, THCS
Công văn số   gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn số V/v ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn  gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện
Công văn số 427/CVGD V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện  năm học 2014 - 2015.  gửi các trường  Tiểu học, THCS
Công văn số: 423/CV-GDĐT Thực hiện công tác khóa sổ kế toán cuối năm 2014 và rút dự toán ngân sách tại kho bạc nhà nước, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trưởng học đôn đốc đồng chí chuyên môn thực hiện rút dự toán tại KBNN
Công văn số 471/PGDV/v tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT gửi các trường Tiểu học
 gửi các trường THCS trong huyện
Biên bản, biểu điểm kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2014 - 2015  gửi các trường Mầm Non
 Công văn số 08-CV/BTG v/v Thông báo lấy sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc" 
Công văn số:  451/UBND-NV V/v đánh giá, phân loại, báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức năm 2014 và hoàn thiện hồ sơ công chức – Công văn số : 32/NV-CBCCVC  V/v thực hiện chế độ tập sự và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trong huyện 
Công văn số 407/ PGDĐT   gửi các trường THCS trong huyện
Công văn số 436/UBND-VHTT Về việc kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm  không đảm bảo chất lượng, nội dung  gửi các trường  Tiểu học, THCS 
Công văn số: 399/PGDĐT  v/v  họp hiệu trưởng tiểu học gửi các trường Tiểu học
Các biểu thống kê cuối kỳ I năm học 2014 - 2015 cấp Mầm Non  gửi các trường Mầm Non
Công văn số: 403/CV-GDĐT  v/v ghi thu, ghi chi học phí 6 tháng cuối năm 2014 gửi  các trường THCS, Mầm Non
Công văn số: 402/ GDĐTV/v kiểm tra, giám sát chương trình, đánh giá chương trình MTQG giai đoạn 2011 - 2014 các trường Tiểu học, Mầm Non
 Công văn số 394/PGD-ĐT  về việc thông báo chuyển địa điểm làm việc mới của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS  
Công văn số Số:  393/CV- GDĐT v/v tập huấn nâng cấp PMKT MISA Mimosa. NET gửi các trường tiểu học, THCS.
Công văn số 445/PGD-ĐT về việc Thực hiện công văn số 795/SGD-ĐT  của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc rà soát đội ngũ giáo viên môn tiếng Anh trong toàn huyện gửi các trường Tiểu học, THCS.
Công văn số: 388/PGDDTV/V: Thông báo kế hoạch HKPĐ Năm học 2014-2015 gửi các trường Tiểu học, THCS.
Phòng GD&ĐT Kiến Xương gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện văn bản hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện. Các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn để thực hiện.
 Công văn số 18/  CĐGD (V/v lập danh sách nam CBGV Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) gửi chủ tịch công đòn các trường Tiểu học, THCS.
 Công văn số: 384/PHÒNG GD&ĐT V/v đăng ký tài liệu “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” gửi các trường Mầm Non.
 Công văn số 379/PGDĐT về việc bồi dưỡng kiến thức về tài nguyên biển, hải đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam gửi các trường Tiểu học (new).
 Công văn số 06 - CV/BTG về việc đăng kí mua tài liệu phục vụ việc hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trong huyện.
Công văn số 364/ PGDĐT về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2013 - 2014 và lễ Kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  (20 /11/ 1982 - 20 /11 /2014) gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trong huyện Công văn số 6373/BGDĐT-GDTH về việc Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh Tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, "Sân chơi" trí tuệ gửi các trường Tiểu học Công văn số  366 /PGDĐT v/v Họp hiệu trưởng tiểu học gửi các trường Tiểu học 

  Quảng cáo    

 

  Cơ sở dữ liệu    
  CISS.FlashPlayers    

Loading Monoslideshow demo viewer...

(Requires Flash® 7+ and Javascript)

Giáo án
  
Người dùng online
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 23
Số thành viên Ngày hôm qua: 221
Tổng Tổng: 101047
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
Đ/C: Thị trần Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
SĐT: 0363821226

Copyright by Phòng giáo dục Kiến Xương - Thái Bình | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »